Βιογραφικό

Προφίλ

Εμμανουήλ Καραβόλιας

Γεννήθηκα στο νησί της Ρόδου το 1993 και είμαι απόφοιτος του Γ.Π.Α. & του W.U.R.

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως ένα ενθουσιώδες, δημιουργικό και εργατικό άτομο, που χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα, υψηλό κίνητρο και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Ευχέρεια στην ανάπτυξη επιχειρημάτων από επιστημονικής, ηθικής και φιλοσοφικής σκοπιάς και ευρεία κατανόηση των τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Δυνατότητα για έρευνα, αναλυτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ευελιξία στην εργασία σε κάθε είδους περιβάλλον και την ανάπτυξη θετικών σχέσεων με πελάτες και άλλους εργαζομένους.

Εκπαίδευση

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Γ.Π.Α.) – Οκτώβριος 2011 – Μάιος 2018
Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Ιntegrated Master), Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη

Wageningen University & Research, (W.U.R.) – Φεβρουάριος 2020 – Ιανουάριος 2023
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) στον τομέα της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

Επαγγελματική Εμπειρία

Αποθήκευση και διανομή κατεψυγμένων προϊόντων, Καραβόλιας Μ. & ΣΙΑ ΟΕ, Ρόδος – Ιανουάριος 2008

 • Διαχείριση βάσης δεδομένων του γραφείου, αλληλογραφίας, διαδικασίας μισθοδοσίας και οργάνωσης τους γραφείου υποδοχής
 • Τήρηση όλων των προτύπων ασφάλειας και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας.

ΓΕΩΤΕΕ, Γεωπόνος, Ρόδος-Ελλάδα – Ιούνιος 2018

Πλήρωση των νομικών προϋποθέσεων για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος του γεωπόνου ως μέλος του ΓΕΩΤΕΕ (αριθμός μέλους: 1-23888)

Γεωπόνος/ Σύμβουλος και εμπειρογνώμων για την καταπολέμηση του «Dacus oleae», Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ρόδος – Νοέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019

 • Συμβολή στην πρόσληψη και κατάρτιση νέων εργαζομένων και επίβλεψη της παραγωγικότητας των υφιστάμενων εργαζομένων
 • Πραγματοποίηση περιπολιών πεζή και με οχήματα στις ανατεθείσες περιοχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των ελαιώνων
 • Προσδιορισμός των σημείων της περιοχής που χρειάζονταν βελτίωση και ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού καθώς και ενός καταλόγου αναγκών προσλήψεων.

Σύμβουλος υγείας και ποιότητας τροφίμων και απεντομωτής, AgroSpeCom, Ρόδος – Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2019

 • Εμπειρία στα εντομοκτόνα
 • Απόκτηση άριστων δεξιοτήτων εξυπηρέτησης πελατών και προσήλωσης στην ικανοποίηση των πελατών
 • Περιβαλλοντικός έλεγχος και διαχείριση παρασίτων

Σύμβουλος υγείας και ποιότητας τροφίμων και απεντομωτής, Υγειονομική Περιβαλλοντική Δωδεκανήσου, Ρόδος – Ιούνιος 2021 – Αύγουστος 2021

 • Εμπειρία στα εντομοκτόνα
 • Απόκτηση άριστων δεξιοτήτων εξυπηρέτησης πελατών και προσήλωσης στην ικανοποίηση των πελατών
 • Περιβαλλοντικός έλεγχος και διαχείριση παρασίτων

 

Πρακτική άσκηση

Γεωπόνος / Σύμβουλος εξυπηρέτησης πελατών, «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -Χατζηκαντής Μιχάλης», Ρόδος – Ιούνιος 2014 – Αύγουστος 2014

Γεωπόνος / Σύμβουλος σε θερμοκήπιο, Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου, Ρόδος – Ιούνιος 2015 – Αύγουστος 2015

Πιστοποιήσεις

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ρόδος – Ιούλιος 2018
Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης των εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού

7ο Εθνικό Συνέδριο AGROTICA, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – Φεβρουάριος 2018
Πιστοποίηση στις Καινοτόμες Προσεγγίσεις Παραγωγής και Ανάπτυξης στην Ελληνική Γεωργία – 7ο Εθνικό Συνέδριο AGROTICA στο πλαίσιο της 27ης AGROTICA το 2018

Universal Certification Solutions – UNICERT, Αθήνα – Ιανουάριος 2018 – Φεβρουάριος 2022
Καλή εμπειρία και επαρκής γνώση χειρισμού της Επεξεργασίας Κειμένου (Word), των Υπολογιστικών Φύλλων (Excel), του Power Point
και των Υπηρεσιών Διαδικτύου

ISO 50001:2018, Ρόδος – Ιούνιος 2021 – Ιούλιος 2021
Εσωτερικοί επιθεωρητές συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης

ISO 14001:2015, Ρόδος – Ιούλιος 2022
Εσωτερικοί επιθεωρητές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Λοιπές δραστηριότητες

Υπολοχαγός, Ελληνικός Στρατός, Μεγάλο Πεύκο / Ρόδος – Νοέμβριος 2016 – Φεβρουάριος 2018